Iepirkumu arhīvs

Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/23
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana
Pievienotie dokumenti 

NOLIKUMS

DARBA APJOMS

LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTS

SOLIŅI UN URNAS (ATTĒLS)

INFORMATĪVS MATERIĀLS

Publikācijas datums IUB mājas lapā 26.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 09.09.2014. līdz plkst.15:30
Kontaktpersona

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv, iepirkumi.vilani@gmail.com 

Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 29629,68
Lēmums   10.09.2014.
Līgums

 15.09.2014.

Vienošanās Nr.1 (01.10.2014.)

Piezīmes  

2014-08-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A