Aktualitātes

Aicina pieteikties uz bezmaksas semināriem par uzņēmējdarbību un inovāciju Latgalē!

Aicina pieteikties uz bezmaksas semināriem par uzņēmējdarbību un inovāciju Latgalē!

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

MĀCĪBU MĒRĶIS: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

SEMINĀRU TĒMAS UN NORISES VIETAS:

1.

Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveide (8 stundas) Vietējo produktu atbalsta sistēmu izveides motivācija; Iedzīvotāju spēja iesaistīties vietējā atbalsta sistēmā ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā; Vietējās pārtikas ražošanas attīstības iespējas lauku attīstības politikas kontekstā; Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas izveide; Vietējās Identitātes produkts.

Lektors: Aigars Plotkāns

26.08.2014 plkst. 10.00

Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

28.08.2014 plkst. 10.00

Rēzeknes pilsētas domes mazā zāle (134.telpa), Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

2.

Vietējo produktu mārketings (8 stundas)

Mājražošana Latvijā; Tirgus un tirgošanās; Jauna produkta izstrāde; Mārketinga stratēģiju izstrāde.

Lektors: Āris Ādlers

10.09.2014 plkst. 10.00

Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

11.09.2014 plkst. 10.00

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvs, Preiļos

12.09.2014 plkst. 10.00

Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

3.

Kā iegūt finansējumu no investoriem, kur tos atrast

(6 stundas)

Kāds ir labums no privātajiem finansu investoriem; Kā atrast privātos finansu investorus un kā tiem prezentēt savu uzņēmumu vai biznesa ideju; Ko sagaida finansu investori; No kā uzmanīties sarunās ar potenciālo finansu investoru; Kādi ir riski, vienojoties ar privātajiem finansu investoriem; Kā nepārdot uzņēmumu pārāk lēti u.c

Lektors: Aigars Plotkāns

14.10.2014 plkst. 10.00

Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

21.10.2014 plkst. 10.00

Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

4.

Ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam / kā pašvaldībai sadarboties ar uzņēmējiem

(6 stundas) 

Regulāru pašvaldību tikšanos ar uzņēmējiem nozīmeVeidot vai neveidot uzņēmēju padomes pašvaldībā; Kādus jautājumus uzņēmēji var ietekmēt pašvaldībās; Kādas funkcijas pašvaldība var deleģēt uzņēmējiem; Kopīgu pasākumu, semināru, apmaiņas braucienu rīkošana; Sadarbības labās prakses piemēri dažādās pašvaldībās u.c

Lektore: Inese Matisāne

02.2015 – 06.2015 Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Preiļos, Ludzā.

Vieta un laiks precizējas; tiks nosūtīta papildus informācija.

Semināra darba valoda - latviešu valoda.

Semināru laikā tiks nodrošināta ēdināšana.

Provizatoriskais dalībnieku skaits -20 personas katrā seminārā,

DALĪBAS MAKSA: bez maksas. Semināru norise tiek apmaksāta no  projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.

PIETEIKŠANĀS: obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi sarmite.teivane@latgale.lv . 

PIETEIKUMA ANKETA


Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.

Informācija: Latvijas Lauku forums

2014-08-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A