Aktualitātes

Atgādinājums cūku turētājiem (cūku reģistrācija un informācija par biodrošības pasākumu ievērošanu novietnē)

Atgādinājums cūku turētājiem (cūku reģistrācija un informācija par biodrošības pasākumu ievērošanu novietnē)

Visiem lauksaimniekiem, kas savā ganāmpulkā audzē kaut vienu vai vairākas cūkas pašpatēriņam obligāti jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā.

Cūku kustības kopsavilkums

Ikmēneša cūku kustības kopsavilkumu EREG (Lauksaimniecības datu centra elektroniskā sistēma) lietotāji var ziņot elektroniski LDC  mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Lai saņemtu datu ievades tiesības LDC mājas lapas autorizētājā sadaļā, ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu.

Informāciju par līguma slēgšanu Jūs varat apskatīt sadaļā Elektroniskā datu ievade.

LDC piedāvā iespēju cūku kustību paziņot arī telefoniski, zvanot pa tālruni 67095064 vai sūtot cūku kustības kopsavilkumu uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv , vai pa faksu: 67027006.

 

Cūku kustības kopsavilkums atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā periodā (kustība par  mēnesi, piem.: 01.07.2014. - 31.07.2014.).

Turētājam katru mēnesi ir jāziņo dati par cūku kustību novietnē (piem., cūku kustība par jūlija mēnesi jāziņo no 1. augusta līdz 10. augustam).

Ganāmpulku īpašniekiem, kuriem ir reģistrētas vairākas cūku novietnes, cūku kustība jāziņo atsevišķi par katru novietni.

Ja cūkas audzē tikai pašu vajadzībām, tad kopsavilkumu ar īpašu atzīmi „Pašpatēriņš” iesniedz Datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu iesniedz mēneša laikā pēc 1. janvāra un 1. jūlija.

Par biodrošību novietnē, saistībā ar Āfrikas cūku mēri:

Latvijā, saistībā ar Āfrikas cūku mēri, ir noteiktas trīs ierobežojumu teritorijas:

 1. Karantīnas inficētā teritorija
 2. Karantīnas kritiskā teritorija
 3. Karantīnas riska teritorija (iekļauti arī Viļānu un Sokolku pagasti)- tas nenozīmē, ka šajos pagastos ir konstatēts Āfrikas cūku mēris, bet arī riska teritorijā cūku turētājiem ir jāievēro biodrošības pasākumi.

Kā arī no karantīnas riska teritorijas uz citu Latvijas teritoriju aizliegts izvest:

 • dzīvas meža cūkas;
 • meža cūku ķermeņus, to gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur meža cūkas gaļu.

 

Biodrošība novietnē:

 • nepiederošām personām ieeja cūku novietnē ir aizliegta,
 • pie visām ieejām ir jābūt uzstādītiem dezopaklājiem,
 • novietnē ir jāievēro vispārīgās higiēnas pasākumi (apavu, roku dezinfekcija).
 • Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un apavus, ar kuriem ejat kopt un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes, noteikti mainiet apģērbu, ar kuru dosieties mājās un mazgājiet rokas!
 • neizbarot cūkām medījumu apstrādes pārpalikumus, neizkarsētus ( vīruss iet bojā karsējot 70°C temperatūrā 30 minūtēs) virtuves atkritumus,
 • Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas!
 •  regulāri veiciet tīrīšanas un dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus novietnē (mušu, citu insektu, grauzēju iznīcināšanu)
 • novērst un nepieļaut mājas cūku kontaktu ar mīļdzīvniekiem (suņiem, kaķiem), savvaļas putniem un savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt mežacūkām,
 • Neturēt cūkas āra aplokos, bet turēt slēgtās novietnēs, lai nepieļautu saskari ar meža dzīvniekiem!
 • Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jānomaina un jāmazgā apavi un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus!

 

Par jebkuriem cūku saslimšanas gadījumiem, grūsno dzīvnieku abortiem, pēkšņu nobeigšanos, nekavējoties sazināties ar apkalpojošo veterinārārstu vai Pārtikas Veterināro dienestu.

Dezinfekcijas līdzekļi, kurus var izmantot dezopaklājos fermu aizsardzībai: Neoseptal Plus un Neoform K –Plus  (Brama), Virkon-S (Magnum Veterinārija); Ecocid Advanced Powder, Ecocid S, TH5 ( Bertas nams); Halamid-D ( Vet-line); Intra Multi-Des ( Cow care), kā arī citi Latvijas veterināro zāļu lieltirgotavās pieejamie dezinfekcijas līdzekļi, kas paredzēti aizsardzībai pret vīrusiem.

Sekojiet informācijai Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā! 

2014-08-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A