Aktualitātes

Viļānu novada attīstības programmas izstrāde un teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

Viļānu novada attīstības programmas izstrāde un teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

30. jūlijā Viļānu novada iedzīvotāji tika aicināti uz kārtējo tikšanos „Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrāde”, kuras mērķis bija Viļānu novada attīstības programmas izstrāde un teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS (teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) sistēmā. Šoreiz tika apkopoti un prezentēti iedzīvotāju aptaujas anketu dati, kā arī notika darbs tematiskajās grupās.  

Tikšanās sākās ar vispārīgu informāciju par novadu – semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar novada pēdējo gadu demogrāfisko un ekonomisku rādītāju tendencēm, novada dabas resursiem, kā arī uzņēmējdarbības vidi. Tika secināts, ka uzņēmumu skaits novadā ir diezgan mazs, tomēr tajā pašā laikā ir novērojams salīdzinoši lielu uzņēmumu īpatsvars. Nozīmīgākās jomas ir lauksaimniecība, tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur dominē kokapstāde.

 Semināra laikā prezentēja arī jūlija otrajā pusē rīkotās iedzīvotāju aptaujas rezultātus. Aptaujā piedalījās 111 respondenti no Viļāniem, Viļānu pagasta, Sokolku pagasta, Dekšāres pagasta, kā arī ārpus novada dzīvojošie respondenti, kas nodrošina esošās situācijas labāku atspoguļojumu.  Respondenti atzina, ka vēlētos saņemt vairāk informācijas attiecībā uz pašvaldības darbu kopumā, par novadā pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem, izglītības jautājumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem un novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem.

Par nepieciešamākajiem infrastruktūras uzlabojumiem tika atzīts ielu remonts pilsētā un pagastos, publisko vietu sakopšana, kā arī jaunas sporta halles būvēšana. Izvērtējot pakalpojumu pieejamību novadā, respondentus neapmierina valsts un pašvaldības policijas darbs.

 Izvērtējot pakalpojumu kvalitāti, daudzi respondenti atzina par neapmierinošu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.  Par novada lielākajiem trūkumiem tika atzīts darbavietu trūkums (93 atbildes), drošības un kārtības nodrošināšana (48 atbildes), sabiedriskās ēdināšanas iestāžu trūkums (41 atbilde), kā arī slikts ceļu stāvoklis (36 atbildes).  

Pēc iedzīvotāju domām, prioritārās jomas, kuras vajadzētu attīstīt Viļānu novadā, ir drošība un sabiedriskā kārtība (38 atbildes), sports un aktīvā atpūta (29 atbildes), uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstība (26 atbildes) un sabiedrisko tualešu iekārtošana (24 atbildes). Par nozīmīgākajiem attīstības virzieniem tika atzīta cilvēka labklājība un uzņēmējdarbības attīstība.

Visbiežāk minētās profesijas, kuras pēc respondentu domām varētu apgūt Viļānu profesionālās izglītības iestādē, ir elektriķis, būvniecības speciālists, mehāniķis un lauksaimniecības speciālists.

Atbildot uz aptaujas jautājumiem, iedzīvotāji varēja sniegt arī savus priekšlikumus attiecībā uz steidzamākajiem darbiem un problēmām, kuras pašvaldībai būtu jārisina, kā arī sniegt savus ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai, kur viens no svarīgākajiem ieteikumiem bija labāka sabiedrības informēšana par pašvaldības darbu. Ar apkopotiem aptaujas rezultātiem var iepazīties Viļānu novada mājas lapā.

Semināra trešajā daļā dalībnieki dalījās tematiskās grupās, lai izvirzītu dažādas idejas ar mērķi uzlabot šādas jomas – pieejamo resursu izmantošana, dzīves kvalitāte, uzņēmējdarbības vide, kā arī efektīva pārvaldība. Šīs idejas tiks izmantotas turpmākajos attīstības programmas izstrādes posmos.

Pateicamies aptaujas un semināru dalībniekiem par iesaistīšanos Viļānu novada attīstības programmas izstrādē, par ieguldīto darbu un vērtīgām idejām! 

2014-08-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A