Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/22
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi
Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājas lapā 31.07.2014. 
Piedāvājumu iesniegšanas datums 11.08.2014. līdz plkst.10:00 
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424,  irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Krustpils"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 24464,05
Lēmums   LĒMUMS
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

2014-07-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A