Kalendārs 30.07.2014

Aicina iedzīvotājus piedalīties Viļānu novada attīstības programmas izstrādes seminārā

Aicina iedzīvotājus piedalīties Viļānu novada attīstības programmas izstrādes seminārā

30. jūlijā laikā no plkst.10:00 līdz plkst.13:00 Viļānu novada iedzīvotāji un visu tematisko grupu dalībnieki tiek aicināti uz nākamo projekta „Viļānu novada attīstības programmas izstrāde un teritorijas plānojumu sagatavošana ievietošanai TAPIS sistēmā”  semināru Viļānu novada domē

Semināra mērķis: diskutēt un apkopot priekšlikumus iekļaušanai novada Rīcības un Investīciju plānā. Semināra ievadā sniegsim kopsavilkumu par esošās situācijas datiem.

Seminārā piedalīsies: Jolanta Gūža, Sniedze Sproģe un Artūrs Dombrovskis.

Viļānu novada attīstības programmas izstrādes ietvaros 16. jūlijā notika tematisko darba grupu seminārs, kura laikā iedzīvotāju apsprieda dažādu jomu spēcīgās un vājās puses, kā arī izvērtēja to iespējas un draudus.

Visi interesenti ir aicināti aktīvi piedalīties Attīstības programmas izstrādē – izteikt savu viedokli, vērtējumu un priekšlikumus aptaujā, intervijās, semināros un sabiedriskajās apspriešanas pasākumos, kā arī rakstiski iesniegt iesniegumus Viļānu novada domei (Kultūras laukums 1A, Viļāni; e-pasts: novads@vilani.lv,) vai pagastu pārvaldēs:Dekšāres pagasta pārvalde (Nākotnes 6, Dekšāres, Dekšāres pag., e-pasts: deksares@inbox.lv,), Sokolku pagasta pārvalde (Gaisma, Strupļi, Sokolku pag., e-pasts: info@sokolki.lv)

2014-07-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A