Aktualitātes

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties bezmaksas mācību semināriem

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties bezmaksas mācību semināriem

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

Mācību mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Semināru tēmas un norises vietas:

1. Tēma: Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveide (8 stundas): Vietējo produktu atbalsta sistēmu izveides motivācija; iedzīvotāju spēja iesaistīties vietējā atbalsta sistēmā ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā; vietējās pārtikas ražošanas attīstības iespējas lauku attīstības politikas kontekstā; vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas izveide; vietējās identitātes produkts.

Laiks/Vieta: 26.08.2014. plkst.10.00/ Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

Laiks/Vieta: 28.08.2014. plkst.10.00/ Rēzeknes pilsētas domes mazā zāle (134. telpa), Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

 

2. Tēma: Vietējo produktu mārketings (8 stundas). Mājražošana Latvijā; tirgus un tirgošanās; jauna produkta izstrāde; mārketinga stratēģiju izstrāde.

Laiks/vieta: 10.09.2014. plkst.10.00/ Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī

Laiks/vieta: 11.09.2014. plkst.10.00/ Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā6, 3. Stāvs, Preiļos

Laiks/vieta: 12.09.2014. plkst.10.00/ Rēzeknes pilsētas domes mazā zāle (134. telpa), Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

 

3.Tēma: Kā iegūt finansējumu no investoriem, kur tos atrast (6 stundas)

Laiks/Vieta: 14.10.2014. plkst.10.00 / Dagavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpils

Laiks/vieta: 21.10.2014. plkst.10.00 / Rēzeknes novada domes mazā zāle (1. stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

4. Tēma: Ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam/ kā pašvaldībai sadarboties ar uzņēmējiem (6 stundas)

Laiks/vieta: 02.2015.-06.2015. / Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Preiļos, Ludzā. Vieta un laiks precizējas, lūdzam sekot informācijai. 


Pieteikuma anketu (edoc formātā) var atrast ŠEIT.

2014-07-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A