Aktualitātes

Sokolku pagastā veikta brīvdabas estrādes renovācija

Sokolku pagastā veikta brīvdabas estrādes renovācija

Sokolku pagasta iedzīvotājiem tagad ir iespēja vairāk pavadīt laika ārā gan piedaloties pasākumos atjaunotajā brīvdabas estrādē, gan arī izmantojot nesen uzstādītos āra trenažierus. 

Projektu Nr.13-01-LL23-L413201-000042 „Brīvdabas estrādes remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Strupļu ciemā” īstenoja biedrība „Odziņa” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.  

Ir veikta brīvdabas estrādes renovācija, uzstādīti soliņi skatītājiem, ierīkots bruģēts celiņš ar laukumu pie jau uzstādītajiem āra trenažieriem, labiekārtota teritorija pie brīvdabas estrādes un sporta laukuma.  Faktiski šis projekts ir turpinājums jau iepriekš realizētam projektam, kura ietvaros tika uzstādīti āra trenažieri, soliņi un atkritumu urnas. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās c. Strupļi iedzīvotāji, labiekārtojot estrādei un sporta laukumam piegulošo teritoriju, ierīkojot puķu dobes, radot pievilcīgu kultūras un sporta aktivitāšu zonu. Sakoptā vidē būs daudz patīkamāk darboties un atpūsties.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 10916,95 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 9825,25 EUR un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 1091,70 EUR

Tas ir neliels ieguldījums mūsu pagasta un Viļānu novada attīstībā. Uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, visi kopā sekmēsim lauku attīstības stratēģijas programmas realizāciju!

Brīvdabas estrāde Sokolku pagastā  Brīvdabas estrāde Sokolku pagastā  
Āra trenažieri Sokolku pagastā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Lūcija Veselova

2014-07-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A