Aktualitātes

Iedzīvotāji apsprieda pilsētas un novada attīstības iespējas

Iedzīvotāji apsprieda pilsētas un novada attīstības iespējas

Vakar, 16. jūlijā, iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties darba grupu tematiskajā seminārā ar mērķi sniegt ieguldījumu novada attīstības programmas izveidē. Darba grupu semināra ietvaros tika īstenotas trīs jomu SVID (spēcīgo, vājo pušu, kā arī iespēju un draudu) analīzes.

Semināra sākumā iedzīvotāji diskutēja par novadā pieejamajiem resursiem un tā bagātībām – cilvēkiem, dabu, dabas resursiem, kultūrvēsturiskajiem objektiem, finanšu resursiem, kā arī investīcijām. Vēlāk diskusijas noritēja divās darba grupās – uzņēmējdarbības grupā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes grupā. Pateicoties daudzveidīgam darba grupu sastāvam, tika apspriesti daudzi jautājumi.

Uzņēmējdarbības grupā runāja gan par priekšrocībām, uzsākot uzņēmējdarbību Viļānu novadā, izdevīgo atrašanās vietu, par sadarbību ar citām organizācijām, lai varētu labāk aizstāvēt savas intereses, gan arī par Viļānu novada tradīcijām, kuras veiksmīgi varētu izmantot uzņēmējdarbības attīstībai. 

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes darba grupa, savukārt, apsprieda pilsētas un novada infrastruktūru, izglītības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kultūras pasākumu daudzveidību, kā arī dalījās ar turpmākām attīstības idejām.

Diskusiju rezultāti tiks izmantoti Viļānu novada attīstības programmas izstrādē. 30.jūlijā paredzēts seminārs, kur tematiskajās grupās tiks apspriests Pašvaldības rīcības un investīciju plāns.  Semināra laiks tiks precizēts. Lūgums sekot informācijai.

Visi interesenti ir aicināti aktīvi piedalīties attīstības programmas izstrādē – izteikt savu viedokli, vērtējumu un priekšlikumus aptaujā, intervijās, semināros un sabiedriskās apspriešanas pasākumos, kā arī rakstiski iesniegt iesniegumus Viļānu novada domei (Kultūras laukums 1A, Viļāni; e-pasts: novads@vilani.lv,) vai pagastu pārvaldēs:Dekšāres pagasta pārvalde (Nākotnes 6, Dekšāres, Dekšāres pag., e-pasts: deksares@inbox.lv,), Sokolku pagasta pārvalde (Gaisma, Strupļi, Sokolku pag., e-pasts: info@sokolki.lv)

 

Vairāk informācijas par Viļānu novada attīstības programmas izstrādi var atrast ŠEIT.

 

2014-07-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A