Videogalerija

Erudīti, radoši un aizrautības pilni - tieši šīs īpašības raksturo Viļānu, Varakļānu un Riebiņu vidusskolu audzēkņus, kuri piedalījās 4. starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A