Attīstības programma 2015. - 2022.gadam

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Viļānu novada attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Viļānu novada attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā

Lai sekmētu mērķtiecīgu Viļānu novada attīstību, tiek izstrādāta Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022. gadam. Ņemot vērā to, cik daudzus attīstības aspektus vajadzētu aptvert programmai, ir svarīgi, lai tās izstrādē iesaistītos arī novada iedzīvotāji un dažādas interešu grupas.

Šobrīd ir sagatavota programmas pirmā redakcija. Saskaņā ar Viļānu novada domes 2015.gada 24. septembra lēmumu Nr. 12§33 tiek uzsākta Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2015.gada 25. septembra līdz 2015.gada 30. oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 21.oktobrī, plkst.: 17:00 Viļānu novadā, Viļānos, Kultūras laukumā 2, Viļānu kultūras nama telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam 1. redakcijas papildināšanai lūdzam iesniegt Viļānu novada pašvaldībai  (Kultūras laukumā 1A, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650) vai elektroniski (e-pasts: novads@vilani.lv) līdz 2015.gada 30. oktobrim.

Fiziskām personām lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām norādīt reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi. Ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Viļānu novada pašvaldības Attīstības, plaņošanas un informācijas nodaļā darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-12.00, 13.00-17.00), kā arī Viļānu novada pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv.

Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022. gadam (1. redakcija sabiedriskai apspriešanai) (Zip, 4046 KB)

2015-10-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A