Iepirkumu arhīvs

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/9
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  01.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.04.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "LATWORK"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 5610,75
Lēmums  30.04.2015.
Līgums
 11.05.2015.
2015-04-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A