Iepirkumu arhīvs

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr. VNP 2015/1
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums

Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti  Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  09.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  20.01.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Piezīmes

Visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz līgumcenu robežas, kas noteiktas MK noteikumos, uz kuriem attiecināms 8.2 pantā noteiktais regulējums. Iesniegtie piedāvājumi ir neatbilstoši izsludinātā iepirkuma procedūras veidam.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.01.2015. protokols Nr.3

2015-01-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A