Aktualitātes

LOSP: Nākamā gada budžets lauksaimniekiem nodrošinās būtisku bezakcīzes dīzeļdegvielas pieaugumu

Izvērtējot jaunā 2015.gada budžeta projektu, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) atzinīgi vērtē priekšlikumu par bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas kārtības maiņu, nosakot, ka lauksaimnieki maksās minimālo akcīzes nodokļa likmi 50 eiro par 1000 litriem, piešķirtais apjoms tiks diferencēts atkarībā no nozares, tiek noņemti degvielas maksimālā kopējā daudzuma griesti un turpmāk degviela būs marķēta, ko nosaka izstrādātie grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”. Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome par šo jautājumu ir diskutējusi jau kopš 2013.gada sākuma.

Marķētā degviela ir vienīgais veids, kā iegūt papildus dīzeļdegvielas litrus ražojošajiem lauksaimniekiem un šajā gadījumā no diferenciācijas iegūs visas nozares, jo tiks nodrošināta godīga attieksme, atkarībā no nozares vajadzībām. Piemēram, piena lopkopības nozare, kas visvairāk cieta no Krievijas embargo, vidēji iegūs par 44 litriem vairāk (130 l/h) kā šajā gadā.

Jāatgādina, ka šogad pateicoties valdības lēmumam atbalstīt lauksaimniekus, jau iedalītajiem 28 miljoniem eiro papildus tika piešķirti 5,6 miljoni eiro, kas lauksaimniekam paredzēs sākotnējo 73 bezakcīzes dīzeļdegvielas litru uz hektāru vietā pēc papildus piešķirtā finansējuma galarezultātā saņemt 86 l/ha. Neieviešot jauno sistēmu, visticamāk lauksaimnieki varētu rēķināties tikai ar apmēram 70 l/ha, jo budžeta situācija visticamāk neļaus piešķirt papildus līdzekļus, tādēļ patiesībā lopkopības nozare iegūs papildus vairāk kā 60 litrus uz hektāru.

Apstiprinot grozījumus lauksaimniekiem būs jārēķinās ar jaunu kārtību:

  • No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru. Savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem – 60 litru.
  • Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, arī Latvijā obligāti jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme – 50 eiro par 1000 litriem.
  • Šo degvielu drīkstēs lietot tikai lauksaimniecības traktortehnikā un pašgājējmašīnās (degvielu nevarēs liet kravas autotransportā).
  • No šī atbalsta tiks izslēgtas enerģētiskās kultūras biogāzes ražošanai. Ja kukurūza tiek audzētai biogāzes ražošanai, tās sagatavošanai lauksaimnieku degvielu nevarēs izmantot.
  • Paliek spēkā prasība par ieņēmumiem no hektāra – 285 eiro, degvielu varēs saņemt par to hektāru, kas būs atbalsta tiesīgs.

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Rutkovska: „ Profesionālajās piena lopkopības saimniecībās arī šāds pielikums ir pozitīva ziņa. Saimniecībās, lai iegūtu optimālo proteīna, enerģijas apjomu un maksimāli paņemtu no Latvijas dabas to, ko tā spēj dot un nebūtu vajadzība importēt nepieciešamos apjomus, vajag vēl lielākus degvielas apjomus. Jo, lai iegūtu vairāk no mazāk hektāriem zemes ir nepieciešama intensīvāka zemes apstrāde, līdz ar to degvielas patēriņš ir lielāks un saimniecības izmaksas palielinās. ”

Sandra Stricka, LOSP piena grupas vadītāja un biedrības “Lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētāja: „Tas ir ļoti daudz no svara, un tas visbūtiskāk būs tām lopkobības saimniecībām, kurām ir maz zemes un daudz lopu. Šis lēmums ir tas, uz ko visu laiku esam tiekušies.”

Informācijas avots:

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome

2015-01-06
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A