Aktualitātes

„Rudens ziedi” dzied jau 10 gadus

„Rudens ziedi” dzied jau 10 gadus

23. novembrī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē senioru vokālais ansamblis „Rudens ziedi” atzīmēja 10 darbības gadu jubileju. Ansambli ieradās sveikt gan bijušie ansambļa dalībnieki, gan arī vieskolektīvi no kaimiņu novadiem, piešķirot pasākumam sirsnīgu noskaņu. 

 „Rudens ziedi” var lepoties ar saviem sasniegumiem. 10 darbības gadu laikā ansamblis trīs reizes piedalījās senioru dziesmu un deju svētkos, kā arī atstāja ļoti labu iespaidu uz viesu delegāciju no Vācijas. Kā apliecinājums tam, ka darbība ansamblī ir interesanta un vērtīga, liecina fakts, ka daudzi seniori tajā darbojas kopš ansambļa izveides brīža.

Īpaši atzinības vārdi tika veltīti ansambļa vadītājai Anastasijai Mortukānei, kas visu šo laiku aktīvi darbojas ne tikai Viļānu kolektīvā, bet paralēli daudzām citām aktivitātēm vada arī Ludzas senioru vokālo ansambli.  

Kā pastāstīja Ausma Susekle, ideja izveidot senioru vokālo ansambli radās, skatoties uz kaimiņiem. Pirms 10 gadiem tieši Susekles kundze iedvesmoja viļāniešus veidot kolektīvu, jo kaimiņu pilsētās tādi darbojās ļoti aktīvi, savukārt Viļānos senioru vokālā ansambļa nebija. Lai gan šobrīd Susekles kundze ansamblī vairs nedzied, viņa tiek dēvēta par tā „krustmāti” un uzmanīgi seko ansambļa gaitām.

 

 

Koncerta apmeklētājus priecēja Varakļānu senioru vokālais ansamblis "Sidrablāses" (vad. Agnija Strūberga), Ludzas Tautas nama senioru vokālais ansamblis "Sarmas zieds" (vad. Anastasija Mortukāne), Viļānu KN krievu dziesmu ansamblis "Sudaruški" (vad. Lāsma Inkina), Gaigalavas KN senioru vokālais ansamblis "Gaigalas" (vad. Jānis Trūps) un Stabulnieku KN sieviešu vokālais ansamblis "Noktirne" (vad. Līga Gžibovska).

Novēlam „Rudens ziediem” ziedēt arī turpmāk un priecēt viļāniešus ar skanīgām un sirsnīgām dziesmām!Informāciju sagatavoja

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

  

2014-11-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A