ELFLA

„Kur bitis, tī mads”

Projekta nosaukums „Kur bitis, tī mads” 
Identifikācijas nr.  17-01-AL15-A019.2202-000017
Programma  Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Īstenošanas vieta  Viļānos – Kultūras laukumā 2
Īstenošanas laiks  30.06.2017. - 30.01.2018.
 Mērķis  Dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot Viļānu kultūras nama jaunizveidoto deju kopu "Kūmys" ar etnogrāfiskiem 10 sieviešu un 10 vīriešu tautu tērpu komplektiem, lauku kapelu "Bumburneicys" un bērnu folkloras kopu "Biteites" ar mūzikas instrumentiem - vijoli un cītaru, kas nepieciešami amatierkolektīvu kvalitatīvai darbībai un kultūras pasākumu rīkošanai, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un jaunas, unikālas koncertprogrammas "Kur bitis, tī mads" izveidošanai, izmantojot pieejamos resursus - Viļānu kultūras nama materiāltehnisko bāzi, cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu
Galvenās aktivitātes
  • 1. aktivitāte „Izgatavots etnogrāfiskais tautu tērps”
  • 2. aktivitāte „Vijoles iegāde”
  • 3. aktivitāte „Cītara iegāde”
  • 4. aktivitāte „Koncertprogrammas "Kur bitis, tī mads" izstrāde”
Projekta kopējais budžets  7341,59  EUR
Attiecināmo izmaksu summa  6861,59 EUR
Publiskais finansējums   6175,42 EUR 

Viļānu novada pašvaldības

līdzfinansējums

 1166,17  EUR
Publicitāte
2017-07-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A