VKKF

“Viļānu Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas ``Latgale un tās iedzīvotāji XIX. gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļjanovskas etnogrāfiskajos darbos`` modernizācija”

Projekta nosaukums

Viļānu Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas ``Latgale un tās iedzīvotāji XIX. gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļjanovskas etnogrāfiskajos darbos`` modernizācija

Identifikācijas nr.

Nr. 2019-1-KMA-M04027

Programma

Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembrim

Mērķis

sekmēt Viļānu Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, attīstot izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte – saturiskā materiāla atlase ekspozīcijas modernizēšanai un Nacionālā muzeju krājuma izpēte;

2. aktivitāte atlasītā materiāla (tautas dziesmas, prāta spēle, S.Uļanovskas rakstīto vēstuļu kopijas, parunas) tulkošana PL, EN RU valodās

Projekta kopējais budžets

1540.00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

1540.00 EUR

Publiskais finansējums 

1540.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

308.00 EUR

Publicitāte

2019-06-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A