VKKF

“Vasaras meistardarbnīcas "Nāc, stājies blakus un spēlējam””

Projekta nosaukums

Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam”

Identifikācijas nr.

Nr. 2019-1-TRK022

Programma

Tradicionālās kultūras nozare

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 12. septembrim

Mērķis

veicināt Latgales nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, organizējot sabiedrības līdzdalību sava mantojuma praktizēšanā un atbalstot tautas muzicēšanas kustību

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte – organizēt meistardarbnīcas tautas mūzikas instrumentu spēlē;

2. aktivitāte – organizēt dziedāšanas meistarklases;

3. aktivitāte – organizēt seno amatu prasmju meistarklases.

Projekta kopējais budžets

2040.00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

2040.00 EUR

Publiskais finansējums 

2040.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

240.00 EUR

Publicitāte

2019-06-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A