Aktualitātes

“UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA REĢIONA VIEDAI ATTĪSTĪBAI”

“UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA REĢIONA VIEDAI ATTĪSTĪBAI”

LATGALES FORUMS 17.aprīlī

Rīkotāji: Preiļu novada dome, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Pašvaldību savienība

Norises vieta: Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi

Dalībnieki: zinātnes pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji un darbinieki

DARBA KĀRTĪBA

13.30 – 14.00 Reģistrācija        

14.00   Foruma atklāšana

Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja

Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

14.10   “Latgales reģiona ceļš uz viedo attīstību, balstoties uz inovatīvu uzņēmējdarbību”

Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore

14.30   “Valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai”

Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

14.50   “Inovācijas uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju pārnese”

Ivans Griņevičs, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Daugavpils filiāles direktors

15.10   “Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības metodes: teorija un prakse”

Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore,

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja

15.30   “Preiļu novada sadarbība ar uzņēmējiem un projekti uzņēmējdarbības atbalstam”

Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Elita Jermolajeva, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

15.45   Paneļdiskusija “Kā palīdzēt uzņēmējiem un padarīt stiprāku Preiļu novadu, Latgales reģionu”

Moderators: Juris Vucāns, uzņēmējs

Piedalās: Gunārs Svilāns, SIA „Salang P” valdes loceklis

Aija Zīmele, zīmola „Bērnības zeme” radītāja, konkursa “Laukiem būt!” 1.vietas ieguvēja 2018.gadā

Egils Stikāns, SIA „Preiļu celtnieks” komercdirektors

Sandis Šķēps, SIA „Preime” valdes priekšsēdētājs

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs

Ineta Liepniece, Preiļu novada domes uzņēmējdarbības konsultante

17.00   Foruma noslēgums

2018-04-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A