VKKF

“Babiņa prata, mazbērni mācās”

Projekta nosaukums

 

 “Babiņa prata, mazbērni mācās”

Identifikācijas nr.

Nr. 2019-1-STP-M16010-P

Programma

“Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 15. oktobrim

Mērķis

Viļānu Novadpētniecības muzejā uz pastāvīgās ekspozīcijas “Lina sēkliņas stāsts” bāzes izveidot ikvienam interesentam pieejamu muzeja izglītojošo programmu “Babiņa prata, mazbērni mācās”, lai saglabātu un popularizētu zināšanas par linkopību Latgalē un, iegūstot jaunas iemaņas, attīstītu izpratni par savas valsts vēsturi un kultūru.

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte – darbs pie izglītojošās programmas satura izveides;

2. aktivitāte – mazo steļļu iegāde;

3. aktivitāte – praktiskās nodarbības skolēniem muzejā.

Projekta kopējais budžets

1107.00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

1107.00 EUR

Publiskais finansējums 

1107.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

107.00 EUR

Publicitāte

 

2019-06-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A