Sākumlapa

EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI – KAS TIE TĀDI?

Renovēti autoceļi un gājēju ietves, veikti apjomīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, veikti slimnīcu, skolu un bērnudārzu remonti, atbalstīti bezdarbnieki, darba meklētāji un studējošie, siltinātas ēkas un atbalstīta uzņēmējdarbība – tie ir tikai daži no projektiem, ko palīdzējis īstenot Eiropas Savienības fondu atbalsts.

Iznomā zemi Sokolku pagastā

Viļānu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus Sokolku pagastā ar kadastra apzīmējumiem 78900030262, 1,2ha un 78900030094, 0,1ha platībā. Doto zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 2013.gada 26.aprīlim.

Viļānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Atbilstoši Viļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2013.gada 21. marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2013.gada 25.marta līdz 15.aprīlim (ieskaitot) izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 2013.gada 1.jūnija Pašvaldību vēlēšanām.

Labākā Masļenicas lelle. Konkurss- izstāde

Labākā Masļenicas lelle. Konkurss- izstāde?v=1563473847

Sokolku pagasta klubs organizē konkursu labākā Masļenicas lelle „Боярыня Масленица”, kas notiks pirms krievu tautas svētkiem „Masļenica”.Konkursa mērķis ir veicināt interesi par krievu tautas kultūru un paplašināt zināšanas par krievu tautas tradīcijām.

Portālā Latvija.lv pieejami civilstāvokļa aktu reģistra e-pakalpojumi

No 2.februāra, ikviens, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, var pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, kā arī izziņu no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra.

Viļānu novada pašvaldība pievienojas pilsētu mēru paktam

Viļānu novada pašvaldība pievienojas pilsētu mēru paktam?v=1563473847

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus.

Ziņģētāji un stāstnieku vakars Viļānos „Ģimenes godi”

Ziņģētāji un stāstnieku vakars Viļānos „Ģimenes godi”?v=1563473847

9. februārī plkst. 15:00 Viļānu kultūras namā (Kultūras laukumā 2, Viļānos) 11 gadu pēc kārtas notiks „Ziņģētāju un stāstnieku vakars”, pulcinot kopā ziņģētājus un stāstniekus no Latgales un Vidzemes.

Par asistenta pakalpojumiem

Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir sagatavojusi video par to, kā cilvēki ar invaliditāti var saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībās. Visiem, kuriem ir interese par kādu no zemāk norādītajiem video, tad tos var noskatīties noklikšķinot uz attiecīgā virsraksta.

Dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada 1.janvāra

Jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un modernizētā Civillikuma Ģimenes tiesību daļa ievieš būtiksas izmaiņas laulības noslēģšanas un šķiršanas, laulāto mantisko attiecību, paternitātes, aizgādnības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A