Sākumlapa

Piesaistīti nepieciešamie speciālisti

Uz Viļānu novada pašvalības plašsaziņas līdzekļos ievietoto sludinājumu par pašvaldības piedāvātajām vakancēm projektu vadītāja amatam atsaucās četri kandidāti un būvinženiera amatam – divi kandidāti. Izskatot pietikumus un veicot pārrunas ar kandidātiem, kā atbilstošākos prasībām Viļānu novada pašvaldība izraudzījās un darba līgumus noslēdza ar Jolantu Ivanovu uz projekta vadītāja amata vietu un Ausekli Gailumu uz būvinženiera amata vietu. Darbu pašvaldībā abi speciālisti uzsāka ar 2010.gada 15.novembri.

Projekta ietvaros uzlabos Viļānu novada skolu izglītības kvalitāti un efektivitāti

2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgusi vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” īstenošanu darbības programmas „ Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projekta mērķis ir Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A